Program på nätet

Program på nätet

Energivision utvecklar nyckelfärdiga lösningar.  Användaren som är t.ex. en villaägare anger några grunduppgifter, t.ex. kommun där villan är belägen, storlek på huset, typ av hus, nuvarande uppvärmning samt senaste årets energiförbrukning. En nulägesanalys redovisas med bl.a. jämförelse mellan husets energiförbrukning och normalförbrukningen. Användaren kan därefter välja mellan olika effektiviseringsåtgärder samt byte av uppvärmning. Resultat för valda åtgärder redovisas när det gäller energiförbrukning, kostnader samt miljöutsläpp. Programmen är användarvänliga, informativa med redovisning av resultat i diagram och tabeller. Dessutom är det lätt för användaren att fylla i uppgifter om det egna boendet eftersom förslagsvärden visas som användaren kan ändra. Dessutom innehåller programmen instruktioner och förklaringar.

Beställ mer information genom att klicka här!