Driftstatistik

Driftstatistik

 

Driftstat är ett driftstatistikprogram för fastigheter.

Användning

Redovisning och uppföljning av månads-och årsförbrukning för energi-och vattenmätare.

Mätaravläsningar

 • Avlästa mätvärden registreras i Driftstat varje månad för mätarna.
 • Förslagsvärden visas och Driftstat innehåller också felkontroller.
 • Mätarbyten registreras också i Driftstat.
 • Mätvärden för avläsning av fjärrvärme (flödes-och energimätare), fjärrkyla (flödes-och energimätare), elmätare för elvärme t.ex. värmepump, övrig elanvändning samt vattenmätare kan hanteras i Driftstat.

Underlag

 • Månadsvärden för antal graddagar för normalmånad och aktuell månad.
 • Genomsnittliga månatliga utetemparaturer.

Resultat

 • Diagram med redovisning av månads- och årsförbrukningar för energi-och vattenmätare.
 • Diagram med redovisning av jämförelse mellan budget och utfall för fjärrvärmeförbrukning
 • Diagram med redovisning av effektsignatur för olika år.
 • I diagrammen redovisas icke graddagskorrigerade och graddagskorrigerade förbrukningar.

Programmet

 • Driftstat är utvecklat i Excel.
 • Driftstat är mycket flexibelt och enkelt att använda.
 • Driftstat kan hantera upp till fem års avläsning av mätvärden.

Produktblad 

Driftstat produktblad

Beställ mer information genom att klicka här!