Videomöte Villaenergiprogrammet

Torsdagen den 29 oktober genomför Energivision ett videomöte. På videomötet kommer den senaste versionen av Villaenergiprogrammet, version 2020.2 att presenteras. Dessutom kommer förändringar i nybyggnadsreglerna, BBR och införda ändringar i energideklarationerna att redovisas. Målgrupp för videomötet är befintliga användare av Villaenergiprogrammet.

Läs Mer

Videomöte Fastighetsenergiprogrammet

Tisdagen den 27 oktober genomför Energivision ett videomöte. På videomötet kommer den senaste versionen av Fastighetsenergiprogrammet, version 2020.2 att presenteras. Dessutom kommer förändringar i nybyggnadsreglerna, BBR och införda ändringar i energideklarationerna att redovisas. Målgrupp för videomötet är befintliga användare av Fastighetsenergiprogrammet.

Läs Mer