Beräkningsprogram

Beräkningsprogram
Energivision marknadsför och utvecklar två beräkningsprogram:
  • Villaenergiprogrammet
  • Fastighetsenergiprogrammet
Programmen är utvecklade i Excel. Programmen är mycket enkla att använda. Användaren kan ändra alla beräkningsförutsättningar. Resultaten redovisas i informativa rapporter med diagram och tabeller.
Villaenergiprogrammet och Fastighetsenergiprogrammet kan användas som stöd och hjälpmedel vid upprättande av energideklarationer. Villaenergiprogrammet används för en-och tvåfamiljshus och Fastighetsenergiprogrammet för flerbostadshus, lokaler samt industribyggnader. Programmen kan förutom vid upprättande av energideklarationer användas för energianalyser samt framtagande av kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Resultaten redovisas i informativa rapporter.
Tilläggsfunktion finns för automatisk överföring av uppgifter i XML-format till Gripen som är Boverkets inrapporteringssystem för energideklarationer. Det gäller både Villaenergi- och Fastighetsenergiprogrammen.
Pdf-formulär finns också för inrapportering av uppgifter.
Produktblad:
hus Flerbostadshus

Beställ mer information genom att klicka här!