Användarmöte och utbildningskonferens i Växjö 27-28 april

Energivision genomför användarmöte och utbildningskonferens i Växjö 27-28 april. Kursen innehåller bl.a. -Genomgång av Energivisions beräkningsprogram (nyheter, fördjupning användartips etc.) -Genomgång av Boverkets nya föreskrifter BEN och NNE -Information om solceller och solhybrider -Studiebesök i fastigheter med ny energiteknik samt laddning av elbilar

Läs Mer

Nya versioner av Energivisions beräkningsprogram har distribuerats till registrerade användare

Nya versioner av Energivisions beräkningsprogram har distribuerats till registrerade användare. Det är Villaenergiprogrammet och Fastighetsenergiprogrammet. Programmen har kompletterats med beräkningar enligt BEN, Boverkets förordning om normalisering av byggnadens energianvändning. I programmen redovisas den normaliserade energianvändningen som ska rapporteras enligt Boverkets inmatningsformulär för energideklarationer. Uppgifterna förs automatiskt över till Boverkets inrapporteringsverktyg Gripen med hjälp av en XML-fil från Energivisions...

Läs Mer

Energivision deltar i workshop om BEN 25 oktober

En workshop genomförs med medverkan från Energivision kring den slutliga utformningen av Boverkets nya föreskrift” Boverkets föreskrifter och allmänna råd om byggnaders energianvändning vid normalt brukande och normalår, BEN”.

Läs Mer

Användarmöte och konferensresa till Åland

Den 20-21 januari 2016 genomförs användarmöte och konferensresa till Åland. Syfte med kursen är att ge fördjupning i Energivisions beräkningsprogram för befintliga och nya användare. I kursprogrammet ingår också föredragshållare från Bengt Dahlgren, Nowab samt Ålands landskapsregering.

Läs Mer

Driftstat-ett nytt program från Energivision

Driftstat-ett nytt program från Energivision

Driftstat är ett driftstatistikprogram för fastigheter. Driftstat används för redovisning och uppföljning av månads-och årsförbrukning för energi-och vattenmätare. Mätarställningar registreras varje månad i Driftstat. Informativa diagram med icke graddagskorrigerade och graddagskorrigerade förbrukningar visas för månads- och årsförbrukningar. Kontakta Energivision för mer information om Driftstat. Driftstat...

Läs Mer