Videomöte Villaenergiprogrammet

Torsdagen den 29 oktober genomför Energivision ett videomöte. På videomötet kommer den senaste versionen av Villaenergiprogrammet, version 2020.2 att presenteras. Dessutom kommer förändringar i nybyggnadsreglerna, BBR och införda ändringar i energideklarationerna att redovisas. Målgrupp för videomötet är befintliga användare av Villaenergiprogrammet.