Videomöte Fastighetsenergiprogrammet

Tisdagen den 27 oktober genomför Energivision ett videomöte. På videomötet kommer den senaste versionen av Fastighetsenergiprogrammet, version 2020.2 att presenteras. Dessutom kommer förändringar i nybyggnadsreglerna, BBR och införda ändringar i energideklarationerna att redovisas. Målgrupp för videomötet är befintliga användare av Fastighetsenergiprogrammet.