Kurs Energivisions beräkningsprogram

Energivision genomför den 6 december kurs i Stockholm. Målgrupp är energiexperter som arbetar med Villaenergi-och Fastighetsenergiprogrammen. Kontakta Energivision för mer information om kursen.