Energivision deltar i workshop om BEN 25 oktober

En workshop genomförs med medverkan från Energivision kring den slutliga utformningen av Boverkets nya föreskrift” Boverkets föreskrifter och allmänna råd om byggnaders energianvändning vid normalt brukande och normalår, BEN”.